Browsing: Зурагт мэдээ

Цахим уулзалт зохион байгууллаа

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар, БОЭТ-ийн Сувилахуйн албанаас анхан шатны болон хувийн хэвшлийн Эрүүл мэндийн байгууллагын…

1 2