Browsing: Мэдээ мэдээлэл

ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ

ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ. Хүн амын нас, хүйс, эрсдэлд суурилсан эрт илрүүлэх үзлэгийн сургалт, сурталчилгааны…

ЭРҮҮЛ МЭНД-ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ

“ЭРҮҮЛ МЭНД-ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ” уриатай зохион байгуулагдаж буй урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд иргэдийг…

1 2 3 19