Monthly Archives: December, 2018

ЯГ ОДОО ШИНЖИЛГЭЭНД 12.01

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ХДХВ, ДОХ-тай хүн амын шинжилгээнд хамруулж, эмчлүүлэх 2030 гэхэд Нийгмийн эрүүл…