Хөлөнбуйр сумын эрүүл мэндийн төвд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдэж байна

Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан улирдамжийн дагуу Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Б.Сарнайгаар ахлуулсан баг Хөлөнбуйр сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч байна.
X