Author Эрүүл мэндийн газар

“Амь тэнссэн үед насанд хүргэгчдэд болон хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламж, үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдаж…

Сул орон тоо

Эрүүл мэндийн газрын сул орон тооны мэдээлэл № Сул орон тоо Тоо 1 Сувилахуйн  асуудал…

1 2 3 25