Зорилтот бүлгийн иргэдэд

Зорилтот бүлгийн иргэдэд Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин түүнээс урьдчилан сэргийлэх сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

X