AUDIT-Согтууруулах ундааны хэрэглээний түвшинг шалгах тест

  
1. Ta согтууруулах ундааг хэр давтамжтай хэрэглэдэг вэ?

     Огт хэрэглэдэггүй
     Сард 1 удаа ба түүнээс бага
     Сард 2-4 удаа
     Долоо хоногт 2-3 удаа
     Долоо хоногт дор хаяж 4 удаа    

  
2. Та согтууруулах ундааг хэдэн стандарт уултаар /Нэг стандарт хэрэглээ гэдэг нь: архи 25 мл, пиво 250 мл, дарс 100 мл, ликёр 60 мл. Эдгээрийг тус тусад нь нэг стандарт гэж үзнэ/ хэрэглэдэг вэ?

     1 эсвэл 2
     3 эсвэл 4
     5 эсвэл 6
     7, 8 эсвэл 9
     10 эсвэл түүнээс дээш
    


  
3. Нэг удаагийн уултаар 6 болон түүнээс дээш стандарт хэмжээгээр ууж байсан удаа бий юу?

     Үгүй
     Cap болгон биш
     Сардаа
     Долоо хоногтоо
     Өдөр болгон
    


  
4. Өнгөрсөн жилийн дотор та согтууруулах ундааг ууж эхэлсэн тохиолдолд зогсоож чадахгүй байсан удаа бий юу?

     Үгүй
     Cap болгон биш
     Сардаа
     Долоо хоногтоо
     Өдөр болгон
    


  
5. Өнгөрсөн жилийн дотор та согтууруулах ундааг хэрэглэснээс болж өөрийн хийх ёстой юмыг хийж чадахгүй байсан удаа бий юу?

     Үгүй
     Cap болгон биш
     Сардаа
     Долоо хоногтоо
     Өдөр болгон
    


  
6. Өнгөрсөн жилийн дотор та урьд өдөр нь уусан тохиолдолд маргааш өглөө хэвийн байдалд орохын тулд архи хэрэглэж байсан удаа бий юу?

     Үгүй
     Cap болгон биш
     Сардаа
     Долоо хоногтоо
     Өдөр болгон
    


  
7. Өнгөрсөн жилийн дотор танд уусны дараа гэмшил төрж байсан удаа бий юу?

     Үгүй
     Cap болгон биш
     Сардаа
     Долоо хоногтоо
     Өдөр болгон
    


  
8. Өнгөрсөн жилийн дотор та урьд өдөр нь согтуудаа болсон юмыг санахгүй тохиолдол байсан уу?

     Үгүй
     Cap болгон биш
     Сардаа
     Долоо хоногтоо
     Өдөр болгон
    


  
9. Та согтууруулах ундааг хэрэглэснээс болж бусад хүмүүст эсвэл өөртөө хохирол учруулж байсан удаа бий юу?

     Үгүй
     Тийм гэхдээ өнгөрсөн жилд биш
     Тийм, өнгөрсөн жилд


  
10. Таны гэр бүл, хамаатнууд, найзууд эсвэл эмч таны архины хэрэглээний талаар санаа зовж архиныхаа хэрэглээг зогсоох шаардлагатай гэж хэлж байсан уу?

     Үгүй
     Тийм гэхдээ өнгөрсөн жилд биш
     Тийм, өнгөрсөн жилдCopyright@2017