12-р сарын 01. ХДХВ/ДОХ-д анхаарал хандуулах дэлхийн өдөр

ХДХВ/ДОХ-д анхаарал хандуулах дэлхийн өдрийг “Тэгш байдлыг хангая, хүн бүр оролцъё” уриан дор тэмдэглэж байна.

X