#Үйл_явдлын_мэдээ

АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн 95 жилийн ойг угтаж “Багш шавийн эрдмийн уулзалт, сургалт”-ыг 2024.03.15-16-ны өдрүүдэд:
✅“Сувилахуйн удирдлага манлайлал” сэдэвт уулзалтад ахлах сувилагч нар,
✅“Сувилахуйн тусламж үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох” хэлэлцүүлэг,
✅Сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах 2 багц цагийн танхим болон цахим хосолсон сургалтыг тус тус зохион байгууллаа.
Дээрх үйл ажиллагаанд БОЭТ, Уламжлалт анагаах ухааны төв, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага, цэргийн ангийн 100 гаруй сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд оролцов.

X