Үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр гуравдугаар байранд шалгарлаа

02 дугаар сарын 14-ний өдөр 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр тэргүүн байранд шалгарсан агентлаг, хэлтсүүдийг шалгаруулж, шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа боллоо.  Эрүүл мэндийн газар төр засгийн бодлого, шийдвэрийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд амжилт гарган, 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр гуравдугаар байранд шалгарч, өнгөрсөн оны амжилтаа бататгалаа.

X