Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Эрхэм зорилго, зорилт

УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Эрүүл мэндийн газрын даргын Албан тушаалын тодорхойлолт

Харилцах утас: 70584830

цахим шуудангийн хаяг: oyunaa@dornod.moh.gov.mn

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан тушаалтан

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн-Б.Цэндарь -96780008

цахим шуудангийн хаяг: tsendari@dornod.moh.gov.mn

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 08.00-17.00

X