“Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд

”Эх хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2022 онд “Элэгний в вирусын халдваргүй нярай” төслийг ОНХС-ын 10 сая төгрөгний дэмжлэгтэйгээр 4 дэхь жилдээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, элэгний В вирусын халдвартай эхээс нярайд халдвар дамжих ноцтой эрсдлийг таслан зогсоож 100 нярайг дархлаажуулах имунноглобулин G-г БОЭТ-д хүлээлгэн өгч байна.

X