“ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ”

“ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ” урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэгийн мэдээллийг Зүүн бүсийн Онцгой байдлын газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, алслагдсан 1, 2, 3, 11 дүгээр багийн ажлын алба болон 21 хүнсний дэлгүүрүүдэд түгээлээ. Мөн дээрх 3 төрийн байгууллагуудын албан хаагч, ажилчдад “Эрүүл зөв хооллолт”, “Дасгал хөдөлгөөний ач холбогдол”, “Стресс менежмент”, “Архи, тамхины хор нөлөө, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сургалтыг зохион байгууллаа.

X