ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ

ЭРҮҮЛ МЭНД ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ. Хүн амын нас, хүйс, эрсдэлд суурилсан эрт илрүүлэх үзлэгийн сургалт, сурталчилгааны өдөрлөгийг Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамт олонтой хамтран Хэрлэн сумын 2, 3, 4, 6, 8 дугаар багийн 250 гаруй иргэдийн дунд зохион байгууллаа.
Иргэн та эрт илрүүлэх үзлэгтээ идэвхтэй хамрагдаарай.
X