ЭРҮҮЛ МЭНД- ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ

“ЭРҮҮЛ МЭНД- ҮНДЭСНИЙ БАЯЛАГ” уриатай зохион байгуулагдаж буй урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэгийн талаар Хэрлэн сумын ЗДТГ, Цагдаагийн газар, Дорнод их сургуулийн оюутнууд, 4,10 дугаар багуудад байрлах үйлчилгээний байгууллагуудын албан хаагч, ажилчдад мэдээлэл өгч ажиллаж байна.

X