Эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэн хэрэгцээтэй сул ажлын байрны мэдээлэл

2022.03.16

Байгууллагын нэр Сул ажлын байрны нэр Ажлын байрны тоо Тавигдах шаардлага Холбоо барих утас
1 Асралт-Үйлс өрхийн эрүүл мэндийн төв Сувилагч 3 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

88406658
2 Ягаанцээнэ өрхийн эрүүл мэндийн төв Сувилагч 2 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

89890413
3 Баяндун сумын Эрүүл мэндийн төв Сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

96782678
4 Баян-Уул сумын Эрүүл мэндийн төв Эх баригч бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой эх баригч бага эмч мэргэжилтэй

Эх барихуйн эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

99584898
5 Багийн бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөн эх баригч, бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй байх

6 Бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөн эх баригч, бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй байх

7 Шүдний их эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой шүдний их эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

8 Баянтүмэн сумын Эрүүл мэндийн төв Бариа заслын сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөн сувилагч мэргэжилтэй, Бариа заслаар мэргэшил дээшлүүлсэн

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

89663314
9 Булган сумын Эрүүл мэндийн төв Их эмч-НЭМ 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой хүний их эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

88068367

 

10 Багийн бага эмч 2 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

11 Сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

12 Гурванзагал сумын Эрүүл мэндийн төв Эмчлэгч их эмч 2 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой хүний их эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

89755001
13 Багийн бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

14 Сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

15 Дашбалбар сумын Эрүүл мэндийн төв Хүүхдийн их эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой, хүний их эмч мэргэжилтэй, Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

88202261

 

16 Мэс заслын их эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой, хүний их эмч мэргэжилтэй, Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

17 Шүдний их эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой, шүдний их эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

18 Матад сумын сумын Эрүүл мэндийн төв Эм найруулагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг дипломын боловсролтой эм найруулагч мэргэжилтэй

Эм найруулах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй байх

88474003

 

19 Бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

20 Сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

21 Сэргэлэн сумын Эрүүл мэндийн төв Их эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой хүний их эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

91091836

 

22 Багийн бага эмч 2 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

23 Лаборант 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг дипломын боловсролтой лаборант мэргэжилтэй
24 Эх баригч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой эх баригч мэргэжилтэй

Эх барихуйн эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

25 Халхгол сумын Эрүүл мэндийн төв Их эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой, хүний их эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

89938656

 

26 Багийн бага эмч 2 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

27 Сувилагч 2 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

28 Лаборант 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг дипломын боловсролтой лаборант мэргэжилтэй
29 Хөлөнбуйр сумын Эрүүл мэндийн төв Багийн бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

80885020
30 Цагаан-Овоо сумын Эрүүл мэндийн төв Лаборант 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг дипломын боловсролтой лаборант мэргэжилтэй 80080924
31 Багийн бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой, бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

32 Чулуунхороот сумын Эрүүл мэндийн төв Ээлжийн сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөн сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

89163656
33  

 

 

Чойбалсан  сумын Эрүүл мэндийн төв

Эм зүйч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг бакалаврын боловсролтой эм зүйч мэргэжилтэй

Эм зүйч эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

 

 

 

 

80920620

34 Статистикч бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой , бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

35 Багийн бага эмч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой, бага эмч мэргэжилтэй

Эмчлэх эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

36 Ээлжийн сувилагч 1 Анагаах ухааны их дээд сургуулийг диплом болон бакалаврын боловсролтой сувилагч мэргэжилтэй

Сувилах эрхийн зөвшөөрлийн хугацаа хүчинтэй

X