“ЭМЧ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА” 6

“ЭМЧ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА” шууд нэвтрүүлгээр “Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх, халдварт өртсөний дараах дасгал хөдөлгөөн” сэдвээр Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Э.Баяржаргал оролцоно.

X