Эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагаа үе шаттай зохион байгуулагдаж байна

2019 оны 1 дүгээр ээлжийн цэрэг татлагын комиссын үзлэгээс эрүүл мэндийн улмаас чөлөөлөгдсөн, эмчлэгдэх боломжтой цэргийн насны залуучуудыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, аймгийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд хамтран эрүүлжүүлэх ажлыг 2019.07.22-ны өдрөөс эхлүүлээд байна.
Эрүүл мэндээр тэнцээгүй цэргийн насны нийт 170 гаруй залуучуудаас мэс засалд 10, доторт 3, чих хамар хоолойд 10, нүдэнд 4, арьс, харшилд 2 мэдрэлд 4 нийт 33 залуусыг төрөлжсөн мэргэжлийн эмчид үзүүлж, эмчлэн эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна.
X