“Эмчийн хөгжлийг дэмжих төсөл”-н хүрээнд БНСУ-н Бусан Их Сургуулийн эмнэлэгт Гэмтэлийн эмч Т.Лхагважав “Мэдрэлийн мэс засал”-ын чиглэлээр, Мэс заслын эмч Г.Мягмардорж “Цээжний хөндийн мэс засал”-н чиглэлээр суралцаж амжилттай төгслөө.

“Эмчийн хөгжлийг дэмжих төсөл”-н хүрээнд БНСУ-н Бусан Их Сургуулийн эмнэлэгт Гэмтэлийн эмч Т.Лхагважав “Мэдрэлийн мэс засал”-ын чиглэлээр, Мэс заслын эмч Г.Мягмардорж “Цээжний хөндийн мэс засал”-н чиглэлээ р суралцаж амжилттай төгслөө.

X