Эмнэлэг, эмийн сангийн эрхлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа

Зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг Эрүүл мэндийн газар олгож байгаатай холбогдуулан Зөвшөөрлийн тухай хууль болон “Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”, “Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн бүрдүүлэх баримт бичигт тавигдах шаардлага”, “Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн орон тооны бус шинжээч сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журам”-ын шинэчлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулагдлаа.
Тус сургалтад аймгийн нутаг дэвсгэрт эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 21 эмнэлэг, 21 эмийн сангийн захирал, эрхлэгч нар хамрагдлаа.
X