ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ   

                                                                                          2022.12.28

Байгууллага Тусламж үйлчилгээний төрөл Өдөр Цагийн хуваарь
1 Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв Яаралтай түргэн тусламж, хүлээн авах, хүүхэд, төрөх, мэс засал, халдвартын тасаг Өдөр бүр 24 цагаар
Мэс заслын боолт Боолт 1 /Цэвэр/ 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр 08.00-14.00
Боолт 2 /Бохир/
2 Өрхийн эрүүл мэндийн төв

/ Асралт-үйлс, Мянган жаргалан, Яагаанцээнэ/

                Анхан шатны тусламж үйлчилгээ 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр

2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр

Ажлын цагаар
 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр

2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр

10.00-14.00 цагийн хооронд
3 Сумдын эрүүл мэндийн төв Анхан шатны болон яаралтай тусламжийн үйлчилгээ 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны  өдрүүдэд 24 цагаар
4 Эм импекс 1

/7 дугаар баг Дорнод Нийтийн аж ахуйн зүүн талд/

85000104

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдаа 2022 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны  өдрүүдэд       24 цагаар

Жич: ШААРДЛАГАТАЙ ТОХИОЛДОЛД  /КОВИД/-ын PCR шинжилгээ, шүд, эрүү нүүрний тусламж, үйлчилгээг БОЭТөвийн Хүлээн авах тасгаар мэргэжлийн эмч  дуудагдаж тусламж үйлчилгээг үзүүлнэ.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР, БҮСИЙН ОНОШЛОГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, СУМ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН УТАСНЫ ДУГААР

2022.12.28

Байгууллагын нэр Утасны дугаар
1 Эрүүл мэндийн газар 7058-3366
2 БОЭТ-ийн түргэн яаралтай түргэн тусламж 7058-103, 80583737
3 БОЭТ-ийн Хүлээн авах тасаг 80581616
4 БОЭТ-ийн Хүүхдийн тасгийн хүлээн авах утас 80586464
5 Уламжлалт анагаах ухааны төв 7058-3339
6 Асралт-Үйлс ӨЭМТ 7058-3391
7 Мянган жаргалан ӨЭМТ 9820-3439
8 Яагаанцээнэ ӨЭМТ 7058-4120
9 Баяндун СЭМТ 70586003
10 Баян-Уул СЭМТ 7058-6307
11 Баянтүмэн СЭМТ 89461000
12 Булган СЭМТ 98561660
13 Гурванзагал СЭМТ 89755001
14 Дашбалбар СЭМТ 7058-6609
15 Матад СЭМТ 98881810
16 Халхгол СЭМТ 89583103
17 Хөлөнбуйр СЭМТ 83130103
18 Сэргэлэн СЭМТ 91582303
19 Цагаан-Овоо СЭМТ 96580016
20 Чойбалсан СЭМТ 89583803
21 Чулуунхороот СЭМТ 88996059
X