Чойбалсан сумын эрүүл мэндийн төвд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв

Сум дундын эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх Эрүүл мэндийн газрын дэмжлэгт хяналтын баг сумдад ажиллаж эхэллээ. (Чойбалсан сумын эрүүл мэндийн төв дээр)

X