Чойбалсан сумын эрүүл мэндийн төвд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдлээ

👌Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан улирдамжийн дагуу Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга Ч.Оюунтунгалагаар ахлуулсан баг Чойбалсан сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

X