ХҮҮХЭД, ЖИРЭМСЭН ХҮН, АХМАД НАСТАНГУУДАА НЭН ТЭРГҮҮНД ХЭВТҮҮЛЭН ЭМЧИЛЖ БАЙНА

БАЯНДУН СУМЫН ЭМТ-ИЙН ЭРХЛЭГЧ Б.СЭРГЭЛЭНБААТАР: ХҮҮХЭД, ЖИРЭМСЭН ХҮН, АХМАД НАСТАНГУУДАА НЭН ТЭРГҮҮНД ХЭВТҮҮЛЭН ЭМЧИЛЖ БАЙНА

X