ХҮҮХДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАГШ, АЖИЛЧИД БОЛОН ЭЦЭГ, ЭХ, АСРАН ХАМГААЛАГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын Түгээмэл оюу, Шинэ хөгжил сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын 9, 15, “Сэргэлэн багачууд” байгууллагуудын 67 багш ажилчид, 188 эцэг, эхчүүдэд цахим болон танхимаар сургалт зохион байгуулж, гарын эрүүл ахуй сахих, цэгэн иллэг хийх зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
X