Хүүхдийн байгууллагуудад сургалт зохион байгууллаа

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын 1, 2, 5, 8,12, Шинэ хөгжил, Долоодой сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын 1, 6, 7, 9,16 байгууллагуудын 227 багш ажилчид, 317 хүүхэд, 135 эцэг, эхчүүдэд цахим болон танхимаар сургалт зохион байгуулж, гарын эрүүл ахуй сахих, цэгэн иллэг хийх зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
X