ХҮҮХДИЙН АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ӨВЧЛӨЛ ИХСЭЖ ХҮҮХДИЙН ТАСАГ, АМБУЛАТОРИ, ХҮЛЭЭН АВАХ ТАСГУУДЫН АЧААЛАЛ 2-3 ДАХИН НЭМЭГДЭЭД БАЙНА

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮД ЭЭ! ХҮҮХДИЙН АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН ӨВЧЛӨЛ ИХСЭЖ ХҮҮХДИЙН ТАСАГ, АМБУЛАТОРИ, ХҮЛЭЭН АВАХ ТАСГУУДЫН АЧААЛАЛ 2-3 ДАХИН НЭМЭГДЭЭД БАЙНА.
35 ХҮҮХДИЙН БАГТААМЖТАЙ ТУС ТАСАГТ 108 ХҮҮХЭД ЭМЧЛҮҮЛЖ БУЙН 15% НЬ ХҮНД БАЙДАЛТАЙ БАЙНА. ОДООГООР НЭМЭЛТЭЭР 1 ЭМЧ, 9 СУВИЛАГЧ, 6 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН, 1 ТУСЛАХ СУВИЛАГЧЫГ БУСАД ТАСАГ НЭГЖҮҮДЭЭС ТАТАН АВЧ АЖИЛЛУУЛЖ БАЙНА

X