Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

11 сарын 17-ны өдөр бэлгийн замаар дамжих халдвар, ХДХВ, ДОХ-ын халдварын өнөөгийн байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Тус хэлэлцүүлгийн хүрээнд төр болон төрийн бус байгууллагуудын удирдлага, ажилтан албан хаагчдад БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн тусламж үйлчилгээ, өнөөгийн байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар танилцуулж, тулгамдаж буй асуудлаар ярилцан, цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцлоо.

 

 

X