Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан Коронавируст халдварыг илрүүлэх нэгдсэн ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦЭГҮҮД

Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан Коронавируст халдварыг илрүүлэх нэгдсэн ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЦЭГҮҮД болон өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмнэл зүйн багууд 2022 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн Зоонозын төв /хуучнаар ахмадын чөлөөт цагийн танхим/-д байрлан ажиллах боллоо.
Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн штаб 7058-3366
X