Хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Өчигдөр аймгийн эрүүл мэндийн газар нь нийт оюутан залуучуудыг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулах, илэрсэн өвчлөлийг эмчлэн эрүүлжүүлэх, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, нөлөөлийн ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр  “МУИС-ийн Зүүн бүсийн сургууль” болон “Политехник коллеж”-той хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.
X