Халхгол сумын эрүүл мэндийн төвд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдлээ

Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан улирдамжийн дагуу Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Б.Сарнайгаар ахлуулсан баг Халхгол сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
X