Хавдрын эсрэг дэлхийн өдөр

Хавдрын эсрэг дэлхийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд хамтран 2019 оны 02 сарын 18-22-ны өдрүүдэд В, С вирус илэрсэн өөрчлөлттэй иргэдийг хэт авиан оношлогоо, хөхний өмөн, эмэгтэйчүүдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг хийж, мэдээлэл, сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж байна.

X