“УУШИГНЫ ЭМГЭГ ИЛРҮҮЛЭХ” ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ХЭРЛЭН СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ “УУШИГНЫ ЭМГЭГ ИЛРҮҮЛЭХ” ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА. 2 дугаар багийн иргэдэд Жуковын музейн хажууд II цэцэрлэгийн салбарт цээжний рентген зураг авч, Ковид-19-ын эсрэг дархлаажуулалт хийгдэж байна.

X