“Уушигны эмгэг илрүүлэх” үзлэг зохион байгуулагдана

Хэрлэн сумын алслагдсан багуудад “Уушигны эмгэг илрүүлэх” үзлэг зохион байгуулагдана.
Хэрлэн сумын ЗДТГ, Багийн ажлын алба, БОЭТ-тэй хамтран 01 сарын 13-аас 25-ны хооронд Хэрлэн сумын алслагдсан 1, 2, 3, 5, 8 дугаар багийн иргэдэд Уушигны эмгэг илрүүлэх рентген үзлэг болон, сүрьеэгийн хавьтлын илрүүлэг үзлэг, Коронавируст халдварын эсрэг урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулахаар боллоо.
01 сарын 13-14-ны өдрүүдэд
✅2 дугаар багийн иргэд
👍Жуковын музейн хажууд II цэцэрлэгийн салбарт рентген үзлэг, Ковид-19-ын эсрэг дархлаажуулалт хийгдэх тул иргэд та бүхэн идэвхтэй хамрагдана уу.
X