Төрийн албаны ёс зүйг дээдлэх зорилтот жилийн хүрээнд эрүүл мэндийн газар цуврал сургалтаа эхлүүллээ

Төрийн албаны ёс зүйг дээдлэх зорилтот жилийн хүрээнд эрүүл мэндийн газар цуврал сургалтаа эхлүүллээ.
Өнөөдрийн мэдээллийн цагаар нийтийн биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Баяржаргал байгууллагын соёл, хамт олны харилцаа, хандлагын тухай сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтын дараа хамт олноороо байгууллагын давуу болон сул талаа тодорхойлж цаашид сайжруулах гурван асуудлыг дэвшүүлж гаргаснаас гадна дараагийн мэдээллийн цагаар сургалт хийх уриа дуудлагыг сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энхмаад шилжүүллээ. Ийнхүү зорилтот жилийн хүрээнд долоо хоног бүр челленж-уриалга үргэлжилнэ.
X