Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эцэг, эхчүүдэд цахим болон танхимаар сургалт зохион байгууллаа

Томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын 2, 11, Дорнод ахлах сургууль, Шинэ хөгжил цогцолбор сургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын 4, 18 байгууллагуудын 60 багш ажилчид, 91 хүүхэд, 42 эцэг, эхчүүдэд цахим болон танхимаар сургалт зохион байгуулж, гарын эрүүл ахуй сахих, цэгэн иллэг хийх зааварчилгаа, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

X