Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хэрлэн сумын СӨБ

Аймгийн хэмжээнд томуугийн харуулдан тандалтын 13 дугаар долоо хоногийн амбулаторид суурилсан мэдээгээр нийт амбулаторийн үзлэгийн 13.8 хувийг томуу, томуу төст өвчин эзэлж өмнөх 7 хоногоос 0.1 хувиар буурсан хэдий ч ДЭГДЭЛТИЙН түвшинд байна. Томуу томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр Хэрлэн сумын 3, 4, 5, 18 дугаар цэцэрлэгүүдийн 59 эцэг эх асран хамгаалагч нарт сургалт зохион байгуулж, 86 хүүхдэд гарын эрүүл ахуй сахих, цэгэн иллэг хийх зааварчилгээ зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

X