Тамхинд хорт хавдар үүсгэгч ацетальдегид, формальдегид, бензоапирин

Тамхинд хорт хавдар үүсгэгч ацетальдегид, формальдегид, бензоапирин, нитрозамин зэрэг 70 гаруй бодис, аммони, жоом, шавжны хоронд хэрэглэгддэг химийн хортой нэгдлүүд агуулагддаг. Сүүлийн үеийн электрон болон утаат тамхинд хорт хавдар үүсгэгч химийн хорт нэгдлүүд агуулагдаж байгаа нь тогтоогдсон. Иймээс бүх төрлийн хэлбэрийн тамхи нь хортой юм.

X