СӨБ байгууллагуудад дэмжлэгт хяналт хийж байна

Аймгийн хэмжээнд сүүлийн 7 хоногт амбулаториор 9927 хүн үйлчлүүлсний 859 нь ТТӨ буюу 8.6%- ийг эзэлж байгаа нь өмнөх 7 хоногоос 0.9 хувиар өсч “Алаг цоог дэгдэлт”-ийн түвшинд байна. ТТӨ-тэй нийт тохиолдлын 95.5% нь 0-15 нас, үүнээс 68.7%-ийг 0-4 хүртэлх насны хүүхэд эзэлж ТТӨ буурахгүй байгаа тул эцэг эх асран хамгаалагч нарт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаж байна.

X