Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлье

Дэлхийн Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдөр энэ жил “Сүрьеэгүй ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлье” уриатай зохион байгуулагдаж байна.
Сүрьеэтэй тэмцэх дэлхийн өдрийг тохиолдуулан 11 дүгээр сургууль, 18 дугаар цэцэрлэг, Дорнод ахлах сургуулийн 10,11 дүгээр ангийн 63 хүүхэд, 40 багш, ажилчдад “Сүрьеэ өвчин, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.
X