Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төвд дэмжлэгт хяналт, үнэлгээ хийгдлээ

👌Эрүүл мэндийн газрын даргын баталсан улирдамжийн дагуу Захиргаа удирдлага, эдийн засаг, мэдээллийн хэлтсийн дарга Я.Эрдэнэтуяагаар ахлуулсан баг Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
X