Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч нарт мэргэжил аргазүйн зөвлөмж өглөө

Бага насны хүүхдүүдийн дунд амьсгалын замаар дамжих халдвар, томуу, томуу төст өвчний өвчлөл их байгаатай холбогдуулан сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургуулийн эмч нарт мэргэжил аргазүйн зөвлөмж, сургалтыг танхим болон цахимаар зохион байгуулав.

X