СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ДЭМЖЛЭГТ ХЯНАЛТ ХИЙЛЭЭ

“Томуу, томуу төст өвчний тархалтыг бууруулах, тандалт хариу арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулах ажлын удирдамж”-н дагуу Хэрлэн сумын 21 цэцэрлэгүүдэд дэмжлэгт хяналтыг хийлээ. Хяналтаар цэцэрлэгүүдийн томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, тандалтын багийн үйл ажиллагаа, өвчлөлийн байдал, цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлд үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч ажиллалаа.
X