Сургалт зохион байгуулж байна

“Элэг бүтэн Монгол” арга хэмжээний хүрээнд “Гепатитын вирусийн халдварын тандалт, урьдчилан сэргийлэлт, илрүүлэг, оношилгоо, эмчилгээний хяналт”-ыг бэхжүүлэх нь сэдэвт эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулж байна.
Тус сургалтыг зорилго нь гепатитын вирусийн халдвараас сэргийлэх эрүүл мэндээ хамгаалах зөв дадал хэвшилд иргэдийг сургах, дархлаажуулалтыг өргөжүүлэх, халдвараас сэргийлэх, хянах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэн хүн амын халдвар авах эрсдэлийг бууруулна.
X