Сувилахуй 2020 Үндэсний зөвлөлдөх уулзалт

Дэлхийн эрүүл мэндийн Ассемблейн 2019 оны 05 дугаар сард Женев хотноо хуралдсан хуралдааны A72/54 Rev.1 шийдвэрээр ирж буй 2020 оныг “Сувилагч эх баригчийн жил” болгон зарласан юм.

Энэ хүрээнд 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Эрүүл мэндийн яамнаас санаачлан, 21 аймгийн эрүүл мэндийн газарт сувилахуйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сувилахуйн албаны дарга нар, нийслэл, төв, төрөлжсөн тусгай мэргэшлийн эмнэлгүүд, сувилахуйн боловсрол олгогч байгууллага, Монголын сувилагчдын нийгэмлэг, Сувилахуйн амьдрал төв зэрэг сувилахуйн мэргэжлийн гол төлөөлөгчид болох 78 хүний бүрэлдэхүүнтэй “Сувилахуй-2020” үндэсний зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулсан ба тус арга хэмжээнд ЭМГ-ын мэргэжилтан Л_Сугар, БОЭТ-ийн Сувилахуйн албаны дарга Д.Ариунаа нар оролцлоо.

Мөн нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, аймгийн эрүүл мэндийн газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд тулгамдсан асуудлаа хэлэлцүүлж, нийт оролцогчид тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх гарцыг тодорхойлохоор бүлгээр ажиллав.

Сувилахуй, эх барихуйн асуудлаар 2020 онд хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусгуулах ажлыг нэгтгэн, ЭМЯ-ны удирдлагад танилцуулахаар шийдвэрлэлээ.

X