“Стресс менежмент”, “Архи согтууруулах ундааны хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалт

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх “Стресс менежмент”, “Архи согтууруулах ундааны хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх” сэдэвт сургалтыг Хэрлэн сумын 10дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд зохион байгууллаа.

X