Стресс менежмент, Архи согтууруулах ундааны хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалт зохион байгууллаа

Дорнод аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Хэрлэн сумын 7 дугаар цэцэрлэгийн хамт олонд Стресс менежмент, Архи согтууруулах ундааны хор уршиг түүнээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг танхим болон цахимаар зохион байгуулав.

X