“СТРЕПТОКОККИЙН ГАРАЛТАЙ АНГИНА, ФАРИНГИТ, ХЭРЭХ ӨВЧИН, ХЭРЭХИЙН ШАЛТГААНТ ЗҮРХНИЙ ОЛДМОЛ ГАЖГИЙГ ЭРТ ОНОШЛОХ” ЧАДАВХИ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

X