Сонгон шалгаруулалтын зар

Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах “Цахим эмч“ төсөл хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд Та бүхнийг урьж байна.

“Цахим эмч” төслийн ажлын даалгаврыг энд дарж үзнэ үү.

Төслийн санхжүүжилтийн үнийн дүн:
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан 10,000,000 төгрөг.

Аймгийн Засаг даргын баталсан ажлын даалгаврын дагуу “Цахим эмч“ төсөл хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх багийн танилцуулга, бусад холбогдох материалын хамт бүрэн ирүүлнэ. Хугацаа хоцорсон саналыг хүлээн авахгүй болно.

Санал хүлээж авах хугацаа: 2020 оны 01 сарын 15-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл

Санал хүлээн авах хаяг:

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум 10 баг Дорнод Их Сургуулийн 3 дугаар байр Аймгийн Эрүүл мэндийн газар 112 тоот өрөөнд

Утас 94009639, 99583789
Цахим хаяг: b.enkhmaa19@gmail.com

X