САР ШИНИЙН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

БҮСИЙН ОНОШИЛГОО ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ, УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ТӨВ, СУМ, ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН САР ШИНИЙН БАЯРЫН ӨДРҮҮДЭД АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

X